Termobet na ściany zewnętrzne

Bloczki Termobet produkowane są o wymiarach: wysokość 24 cm, długość 59 cm oraz szerokość dobieraną w zależności od ich przeznaczenia. Zużycie bloczków wynosi tylko 7 sztuk na 1m2 ściany. Wygodę murowania dodatkowo ułatwiają ergonomiczne uchwyty montażowe oraz połączenia pióro-wpust. Bloczki Termobet produkowane są w najwyższej klasie dokładności wymiarowej TLMB o maksymalnych odchyłkach +/- 1,5 mm na długości i szerokości oraz +/- 1mm na wysokości. Dzięki dokładnym wymiarom, bloczki łączone są tylko w poziomych spoinach za pomocą cienkowarstwowej zaprawy klejowej o grubości 1-3 mm. Bloczki profilowane na pióro-wpust nie wymagają stosowania zaprawy w spoinach pionowych. Bloczki można łatwo docinać, piłować , frezować i wiercić, przez co umożliwiają realizację indywidualnych koncepcji projektowych przy budowie, modernizacji lub remoncie domu.

Ściana wielowarstwowa

Popularnymi rozwiązaniami ścian zewnętrznych wielowarstwowych są ściany dwuwarstwowe oraz trójwarstwowe. Przegrody dwuwarstwowe składają się z części nośnej konstrukcyjnej wykonywanej z bloczków odmian Termobet 500, 600 i 700 o grubości 24 lub 30 cm oraz warstwy izolacji termicznej z płyt wełny mineralnej lub styropianu. Do wznoszenia ścian wielowarstwowych należy używać zaprawy klejowej cienkowarstwowej lub tradycyjnej zaprawy murarskiej.

Bloczki Termobet 500

Nazwa Grubość
ściany
Współczynnik
przewodzenia
λD10
Współczynnik
przenikania
ciepła U [W/m2K]
dla λ D10
Izolacyjność
akustyczna
RA1R [dB]
Izolacyjność
akustyczna
RA2R [dB]
Wytrzymałość
na ściskanie
[MPa]
Odporność
ogniowa
Termobet 2,5/500 15x24x59150,120,8038352,5EI 150
Termobet 2,5/500 18x24x59 UZ180,120,6740362,5EI 180
Termobet 2,5/500 20x24x59 UZ200,120,6041372,5EI 240
Termobet 2,5/500 24x24x59 U*240,120,5044402,5EI 240
Termobet 2,5/500 24x24x59 UZ240,120,5044402,5EI 240
Termobet 2,5/500 30x24x59 UZ300,120,4046432,5EI 240
Termobet 2,5/500 36x24x59 UZ*360,120,3348452,5EI 240
Termobet 2,5/500 42x24x59 UZ*420,120,2949462,5EI 240

* U - uchwyt, Z - zamek, * - towar na indywidualne zamówienie

Bloczki Termobet 600

Nazwa Grubość
ściany
Współczynnik
przewodzenia
λD10
Współczynnik
przenikania
ciepła U [W/m2K]
dla λ D10
Izolacyjność
akustyczna
RA1R [dB]
Izolacyjność
akustyczna
RA2R [dB]
Wytrzymałość
na ściskanie
[MPa]
Odporność
ogniowa
Termobet 4,0/600 24x24x59 UZ240,140,5846424EI 240
Termobet 4,0/600 30x24x59 UZ*300,140,4748454EI 240

* U - uchwyt, Z - zamek, * - towar na indywidualne zamówienie

Bloczki Termobet 700

Nazwa Grubość
ściany
Współczynnik
przewodzenia
λD10
Współczynnik
przenikania
ciepła U [W/m2K]
dla λ D10
Izolacyjność
akustyczna
RA1R [dB]
Izolacyjność
akustyczna
RA2R [dB]
Wytrzymałość
na ściskanie
[MPa]
Odporność
ogniowa
Termobet 5,0/700 24x24x59 UZ*240,180,7548445EI 240

* U - uchwyt, Z - zamek, * - towar na indywidualne zamówienie