Termobet na ściany wewnętrzne

Bloczki Termobet produkowane są o wymiarach: wysokość 24 cm, długość 59 cm oraz szerokość dobieraną w zależności od ich przeznaczenia. Zużycie bloczków wynosi tylko 7 sztuk na 1m2 ściany. Wygodę murowania dodatkowo ułatwiają ergonomiczne uchwyty montażowe oraz połączenia pióro-wpust. Bloczki Termobet produkowane są w najwyższej klasie dokładności wymiarowej TLMB o maksymalnych odchyłkach +/- 1,5 mm na długości i szerokości oraz +/- 1mm na wysokości. Dzięki dokładnym wymiarom, bloczki łączone są tylko w poziomych spoinach za pomocą cienkowarstwowej zaprawy klejowej o grubości 1-3 mm. Bloczki profilowane na pióro-wpust nie wymagają stosowania zaprawy w spoinach pionowych. Bloczki można łatwo docinać, piłować , frezować i wiercić, przez co umożliwiają realizację indywidualnych koncepcji projektowych przy budowie, modernizacji lub remoncie domu.

Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne ze względu na przeznaczenie i funkcje dzielimy na nośne konstrukcyjne oraz nienośne działowe . Ściany nośne wewnętrzne mają za zadanie przenoszenie na fundament obciążeń z wyższych kondygnacji, stropów i dachu oraz stanowią usztywnienie całego budynku. Murowane są zazwyczaj z bloczków betonu komórkowego Termobet odmiany 500, 600 i 700 o grubości 24 cm. Ściany działowe są przegrodami budowlanymi oddzielającymi poszczególne pomieszczenia na powierzchni mieszkania lub kondygnacji budynku. Ściany działowe zazwyczaj wykonywane są z bloczków Termobet odmiany 500, 600 i 700 o grubości 10 i 12 cm.

Bloczki Termobet - ściany nośne

Nazwa Grubość
ściany
Współczynnik
przewodzenia
λD10
Współczynnik
przenikania
ciepła U [W/m2K]
dla λ D10
Izolacyjność
akustyczna
RA1R [dB]
Izolacyjność
akustyczna
RA2R [dB]
Wytrzymałość
na ściskanie
[MPa]
Odporność
ogniowa
Termobet 2,5/500 24x24x59 U*240,120,5044402,5REI 240
Termobet 2,5/500 24x24x59 UZ240,120,5044402,5REI 240
Termobet 4,0/600 24x24x59 UZ240,140,5846424REI 240
Termobet 5,0/700 24x24x59 UZ*240,180,7548445REI 240

* U - uchwyt, Z - zamek, * - towar na indywidualne zamówienie

Płytki Termobet - ściany działowe

Nazwa Grubość
ściany
Izolacyjność
akustyczna
RA1R [dB]
Izolacyjność
akustyczna
RA2R [dB]
Wytrzymałość
na ściskanie
[MPa]
Odporność
ogniowa
Termobet 2,5/500 10x24x591034322,5REI 120
Termobet 2,5/500 12x24x591236342,5REI 120
Termobet 4,0/600 12x24x591238354REI 120
Termobet 4,0/600 5x20x60532314REI 30
Termobet 4,0/600 7,5x20x607,534334REI 60
Termobet 4,0/600 10x20x601036344REI 120
Termobet 4,0/600 6x24x59633324REI 30
Termobet 4,0/600 8x24x59834334REI 60
Termobet 5,0/700 12x24x59*1240365REI 120

* - towar na indywidualne zamówienie