Beton komórkowy Termobet®

Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają bloczkom kolor biały. Bloczki charakteryzują się bardzo niską promieniotwórczością naturalną wśród innych materiałów ściennych. Dzięki sterowanemu komputerowo procesowi technologicznemu, Termobet® produkowany jest w systemie zapewniającym najwyższe standardy jakościowe oraz doskonałe parametry techniczne i użytkowe.

Beton komórkowy Termobet produkowany w kilku odmianach gęstości od 500 do 700 kg/m3 może być stosowany do wznoszenia ścian wielowarstwowych. Im gęstość objętościowa jest mniejsza, tym lepsze parametry termoizolacyjnej bloczków. Elementy murowe z betonu komórkowego Termobet produkowane są zgodnie z normą PN-EN-771-4.

Wysoka izolacyjność cieplna

Optymalne warunki wilgotnościowe

Odporność na bakterie, pleśnie i grzyby

Izolacyjność akustyczna i ochrona przed hałasem

Trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji

Odporność ogniowa

Odmiany betonu komórkowego Termobet

Wysoka izolacyjność cieplna

Beton komórkowy Termobet® charakteryzuje się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi i stanowi idealne rozwiązanie dla budownictwa energooszczędnego.

↑ Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] w zależności od grubości ściany [cm]

Pobierz ikonka

Izolacyjność akustyczna i ochrona przed hałasem

Izolacyjność akustyczna to zdolność do tłumienia dźwięków powietrznych. Przegrody ścienne wykonane z bloczków Termobet® spełniają szereg normowych wymagań dotyczących ochrony przed przenikaniem dźwięku.↑ Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1R/RA2R ścian z elementów z betonu komórkowego murowanych na cienką spoinę (ściany wewnętrzne/zewnętrzne)

↑ Wartości dotyczą ścian obustronnie otynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym gr. 10 mm, jednak grubości ścian podano bez tynku

Pobierz ikonka

Trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji

Wytrzymałość bloczków betonu komórkowego Termobet® w zależności od odmiany, pozwala na wznoszenie ścian budynków jednokondygnacyjnych jak i kilkukondygnacyjnych. Bloczki Termobet® są odporna na czynniki zewnętrzne, zarówno wysoką, jak i niską temperaturę, nawet przybardzo wysokiej wilgotności.

↑ Wytrzymałość na ściskanie bloczków Termobet® zgodnie z normą PN-EN 772-1.

Pobierz ikonka

Odporność ogniowa

Beton komórkowy Termobet® jest materiałem budowlanym niepalnym, spełniającym kryteria i wymagania najbezpieczniejszej Euroklasy A1.

↑ Klasyfikacja odporności ogniowej ścian z betonu komórkowego Termobet® według normy PN-EN 1996-1-2:2010

Pobierz ikonka