Termobet na ściany zewnętrzne

Bloczki Termobet produkowane są o wymiarach: wysokość 24 cm, długość 59 cm oraz szerokość dobieraną w zależności od ich przeznaczenia. Zużycie bloczków wynosi tylko 7 sztuk na 1m2 ściany. Wygodę murowania dodatkowo ułatwiają ergonomiczne uchwyty montażowe oraz połączenia pióro-wpust. Bloczki Termobet produkowane są w najwyższej klasie dokładności wymiarowej TLMB o maksymalnych odchyłkach +/- 1,5 mm na długości i szerokości oraz +/- 1mm na wysokości. Dzięki dokładnym wymiarom, bloczki łączone są tylko w poziomych spoinach za pomocą cienkowarstwowej zaprawy klejowej o grubości 1-3 mm. Bloczki profilowane na pióro-wpust nie wymagają stosowania zaprawy w spoinach pionowych. Bloczki można łatwo docinać, piłować , frezować i wiercić, przez co umożliwiają realizację indywidualnych koncepcji projektowych przy budowie, modernizacji lub remoncie domu.

Ściana jednowarstwowa

Parametry izolacyjności cieplnej bloczków Termobet pozwalają na wznoszenie ścian jednowarstwowych bez konieczności dodatkowego ocieplenia muru wełną lub styropianem. Ściany jednowarstwowe charakteryzują się krótkim czasem wykonania. Tworzą równe i gładkie przegrody, które wewnątrz wykańcza się tynkami i gładziami o grubości ok. 5-10 mm, a na zewnątrz pokrywa tynkami tradycyjnymi mineralnymi lub cienkowarstwowymi dekoracyjnymi. Ściany jednowarstwowe wykonujemy z bloczków lekkich odmian Termobet 400 o grubości 42 cm, które zapewniają najlepsze właściwości cieplne.

Ściana wielowarstwowe

Popularnymi rozwiązaniami ścian zewnętrznych wielowarstwowych są ściany dwuwarstwowe oraz trójwarstwowe. Przegrody dwuwarstwowe składają się z części nośnej konstrukcyjnej wykonywanej z bloczków odmian Termobet 400, 500, 600 i 700 o grubości 24 lub 30 cm oraz warstwy izolacji termicznej z płyt wełny mineralnej lub styropianu. Do wznoszenia ścian wielowarstwowych należy używać zaprawy klejowej cienkowarstwowej lub tradycyjnej zaprawy murarskiej.

Bloczki Termobet 400

Nazwa Grubość
ściany
Współczynnik
przewodzenia
λD10
Współczynnik
przenikania
ciepła U [W/m2K]
dla λ D10
Izolacyjność
akustyczna
RA1R [dB]
Izolacyjność
akustyczna
RA2R [dB]
Wytrzymałość
na ściskanie
[MPa]
Odporność
ogniowa
Termobet 2,0/400 24x24x59 UZ*240,0960,4041382EI 240
Termobet 2,0/400 30x24x59 UZ*300,0960,3244402EI 240
Termobet 2,0/400 36x24x59 UZ*360,0960,2746422EI 240
Termobet 2,0/400 42x24x59 UZ*420,0960,23**47442EI 240

* U - uchwyt, Z - zamek, * - towar na indywidualne zamówienie

** spełnia wymagania termiczne od 2017r. dla ściany jednowarstwowej bez konieczności dodatkowego ocieplania

Bloczki Termobet 500

Nazwa Grubość
ściany
Współczynnik
przewodzenia
λD10
Współczynnik
przenikania
ciepła U [W/m2K]
dla λ D10
Izolacyjność
akustyczna
RA1R [dB]
Izolacyjność
akustyczna
RA2R [dB]
Wytrzymałość
na ściskanie
[MPa]
Odporność
ogniowa
Termobet 2,5/500 15x24x59150,120,8038352,5EI 150
Termobet 2,5/500 18x24x59 UZ180,120,6740362,5EI 180
Termobet 2,5/500 20x24x59 UZ200,120,6041372,5EI 240
Termobet 2,5/500 24x24x59 U*240,120,5044402,5EI 240
Termobet 2,5/500 24x24x59 UZ240,120,5044402,5EI 240
Termobet 2,5/500 30x24x59 UZ300,120,4046432,5EI 240
Termobet 2,5/500 36x24x59 UZ360,120,3348452,5EI 240
Termobet 2,5/500 42x24x59 UZ*420,120,2949462,5EI 240

* U - uchwyt, Z - zamek, * - towar na indywidualne zamówienie

Bloczki Termobet 600

Nazwa Grubość
ściany
Współczynnik
przewodzenia
λD10
Współczynnik
przenikania
ciepła U [W/m2K]
dla λ D10
Izolacyjność
akustyczna
RA1R [dB]
Izolacyjność
akustyczna
RA2R [dB]
Wytrzymałość
na ściskanie
[MPa]
Odporność
ogniowa
Termobet 4,0/600 18x24x59 UZ*180,140,7843394EI 180
Termobet 4,0/600 24x24x59 UZ240,140,5846424EI 240
Termobet 4,0/600 30x24x59 UZ*300,140,4748454EI 240

* U - uchwyt, Z - zamek, * - towar na indywidualne zamówienie

Bloczki Termobet 700

Nazwa Grubość
ściany
Współczynnik
przewodzenia
λD10
Współczynnik
przenikania
ciepła U [W/m2K]
dla λ D10
Izolacyjność
akustyczna
RA1R [dB]
Izolacyjność
akustyczna
RA2R [dB]
Wytrzymałość
na ściskanie
[MPa]
Odporność
ogniowa
Termobet 5,0/700 24x24x59 UZ*240,180,7548445EI 240

* U - uchwyt, Z - zamek, * - towar na indywidualne zamówienie