TERMOBET

Przedsiębiorstwo założone zostało w dniu 15 października 1991 r. Historia Przedsiębiorstwa sięga 1974 , kiedy to w Zakładzie Betonów Komórkowych w Będzinie –Łagiszy uruchomiono produkcję betonu komórkowego.
Produkcję bloczków z autoklawizowanego betonu. komórkowego rozpoczęła 1 stycznia 1993 r. wydzierżawiając majątek likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego PPEB „BETKOM" który następnie w drodze przetargu nabyła w dniu 08 stycznia 1997 r. od syndyka PPEB : "BETKOM" w upadłości. Od momentu zakupu nastąpił gwałtowny rozwój naszego przedsiębiorstwa :
Produkcja wzrosła do prawie 200 tyś m3 betonu komórkowego rocznie.
W zakładzie od 1997 r. dokonano wielu modernizacji i inwestycji umożliwiających poprawę jakości i zwiększenie mocy produkcyjnej :
- Skomputeryzowano proces dozowania surowców
- Skomputeryzowano proces technologiczny przemiału spoiwa.
- Skomputeryzowano nadzór nad procesem autoklawizacji.
W październiku 2008 r. uruchomiono nowoczesną linię krojenia bloków z betonu komórkowego, pozwalającą osiągać dokładność umożliwiającą łączenie na klej oraz produkcję bloczków na pióro wpust.